Op de concerten die we verzorgen heten we u van harte welkom

Datum Plaats Adres Tijd Meer informatie Opmerkingen
Vrijdag 16 september 2022 Loop naar de maan Hatsum 13, Dronrijp 17 uur Wandeling
Zondag 11 december 2022 Terbantstertsjerke Pastorielaan 12, Terband 15 uur Terbantstertsjerke Gasten:

  • Wybrig Boerrigter (zang)
  • Ytzen Peterson (Gitaar)